Fragmenter

Jeg vil samle ulike tekster her, og som tittelen i menyen antyder, er det uferdige tekster. Det kan dreie seg om noveller, men ofte bare begynnelsen til å utvikle en karakter. Dette er tekster og ideer jeg vil arbeide videre med, men jeg håper det er interessant å lese dem, selv om det gjenstår en del arbeid.

Jeg har brukt lang tid på argumenterende tekster, men vil utvikle ferdigheter jeg trenger for å fortelle historier. Dette blir treningsfeltet mitt, og jeg inviterer derfor leserne til å kommentere.

Bilturen

Reklamer