Velferden truet

Kart som viser syriske byer som har hatt en betydelig kristen befolkning. Det blir vanskelig for dem å reise tilbake.
Det er kristne grupper over hele Syria, men dette kartet viser hvor de har vært størst. Nå kommer de kanskje til Norge sammen med fiendene sine.
Foto: Classical geographer via Wikimedia commons

Flyktninger som kommer til Norge må gjennom det to-årige kurset Introduksjonsprogrammet. Dette skal gjøre dem økonomisk uavhengige eller gjøre dem i stand til å ta utdanning i Norge, og myndighetene har en målsetting om at 55 prosent av deltakerne enten går over i utdanning eller jobb. Det var 44 prosent som gjorde det i 2014, en nedgang på 3 prosent fra året før. Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) forklarer nedgangen med at det var flere kvinner med lite eller ingen utdanning som fullførte kurset i 2014 enn i 2013. Les mer om det på imdi.no.

Jeg er usikker på hvor mye vi kan stole på statistikken. Den sier ikke noe om utdanningsnivået til deltakerne eller hva som skjedde med de som ikke fullførte kurset. En del av de som ikke kommer i ordinært arbeid eller utdanning ender sannsynligvis i ulike NAV-program som skal kvalifisere dem for arbeid. Det er viktig å få flest mulig i arbeid fordi det er meningen at innvandrerne skal skape en balanse mellom pensjonister/trygdede og arbeidere. Dette er spesielt viktig p.g.a. lave fødselstall blant nordmenn. NAV ser på et hvilket som helst arbeid som suksess, og hvis f.eks. en sykepleier fra Somalia vil ta en ny utdannelse fordi den gamle ikke ble godkjent, men blir presset til å jobbe som renholder, vil NAV vurdere det som en suksess. Jeg vil si at vi har tapt ressurser på det.

Jeg mener det er rimelig å spørre om Introduksjonsprogrammet presser noen til å ta jobber de egentlig ikke ønsker. Jeg kjenner til et par eksempler der afrikanske kvinner ble forsøkt presset til å ta ufaglærte jobber og frarådet å ta utdannelse. Jeg sier ikke at det er utbredt, men vi vet at det er mange med utdannelse fra hjemlandet som ikke får denne godkjent i Norge. Det er ikke alltid det hjelper med en norsk utdannelse heller, for en doktoravhandling av Idunn Brekke ved Universitetet i Oslo viser at afrikanere ansettes sist av alle, samme hvor bra de gjorde det på skolen.

En overgang til utdannelse blir feiret som en måloppnåelse, men en kan egentlig ikke vurdere det før utdannelsen er over. Det er dessuten en del utlendinger som kommer til Norge for å ta en doktorgrad, og det er en betydelig høyere andel afrikanere som reiser hjem igjen etter endt utdanning, sammenliknet med andre utenlandske studenter. Det er vel tankegangen at vi vil bygge opp kompetansen i det landet de kommer fra, men det er dumt at vi ikke kan få glede av investeringene. Les om det på forskning.no.

Venstres Trine Skei Grande uttalte nylig til VG at myndighetene burde gi flyktningene fra Syria midlertidig arbeidstillatelse og la dem arbeide umiddelbart. Det høres veldig positivt ut, for det er vel bra for Norge at de jobber, er det ikke? Det hadde utvilsomt gjort det lettere for begge parter, men spørsmålet er hvor disse jobbene skal komme fra. Vi må kanskje leve med en lav oljepris i lang tid framover og det vil bli en utfordring for flere enn oljeselskapene. Det var 120 000 helt arbeidsledige i september. Det er ikke godt å si hvor mange ledige jobber det er, for mange av dem blir ikke utlyst. Det er derfor sannsynligvis betydelig flere enn de 8800 som finnes i søkemotoren til NAV i dag. Trine Skei Grande ser kanskje for seg at syrerne skal overta disse. Jeg er ikke sikker på hvordan de skal gjøre dette uten at nordmenn blir forbitret på flyktningene, selv om ansvaret ligger på Stortinget. Det er dessuten mange svensker, polakker og andre EU-borgere som jobber i Norge. Jeg tror ikke flyktningene får jobb hvis de må konkurrere mot disse. Vi må altså godta ledighet blant oss selv for å la syrerne arbeide. Alternativet er at vi reserverer noen jobber for syrerne, men hva da med andre asylsøkere som ikke har fått den muligheten? Det må jo skape misnøye.

Bloggeren Lammelårtanker var inne på i Innvandrerkvinner – en trussel mot min velferd at kvinner kan miste rettigheter. Det er mange som mener det er ubehagelig å diskutere hva flyktningene koster, men det vil nok presse seg på. Sverige har hatt veldig stor innvandring og netto innvandring var på 80 000 i fjor. Dette var ikke bare asylsøkere, men de utgjorde ei stor gruppe. Prognosene snakker om bortimot 100 000 per år de neste 5-6 årene. Ifølge Nettavisen vil dette koste staten 19,4 milliarder svenske kroner neste år. En artikkel i Aftenposten i fjor omtaler den kraftige veksten i utgifter som svenske myndigheter forventer de neste årene, og Sverige har samtidig et betydelig underskudd på statsbudsjettet.

Denne innvandringsbølgen er ikke som noe annet vi har opplevd. Vi har hatt en veldig moderat innvandring, for øvrig mens vi stort sett har hatt Ap-regjeringer, men denne massive innvandringen vil bli veldig annerledes. Vi har ikke tradisjon for å kreve at innvandrerne tilpasser seg livet i et kristent, europeisk land. De som gjør det har valgt det selv, og de som vil leve som de gjorde i hjemlandet har fått lov til å gjøre det. Jeg tror det kan bli flere og større konflikter enn vi har hatt tidligere, både mellom nordmenn og innvandrere og mellom ulike innvandrergrupper. Det er snakk om konflikter mellom ulike muslimske sekter som har rast i Midtøsten i lange tider, og mellom kristne og muslimer. Det startet ikke med IS.

Sverige har på en måte sagt at de skal hjelpe samme hva det kommer til å koste. Det kan bli dramatisk hvis de ikke klarer å sikre den velferden svenskene er vant til. Jeg tror Lammelårtankers frykt for at dette har noe å si for kvinnene er legitim. Hvis vi fortsetter den tanken om at muslimer kan leve som de gjorde i Bagdad, Mogadishu, Homs og Teheran sier det seg selv at det vil få følger. Vi krever at kristne sekter som Den katolske kirka, Jehovas vitner og Mormonene, eller veldig konservative innslag i vår lutherske tradisjon skal respektere loven (likestilling og seksuelle overgrep er spesielt aktuelle), men det er like viktig at vi ikke er redde for å fornærme muslimer. Den irakiske nasjonalforsamlingen fikk for øvrig mye internasjonal oppmerksomhet etter et lovforslag for et par år siden der de vurderte å tillate bruder ned til 9 år. Det er så vidt jeg har forstått ikke en fremmed tanke innen islam.

En annen ting er at vi vil få økte utgifter til PPT, BUP, voksenpsykiatrien, andre helsetjenester, tolketjenester etc. Alternativet er at det blir et slags klasseskille der innvandrere får minst hjelp. Regjeringen tror at flyktningene skal reise tilbake når det er trygt igjen i Syria. Jeg lurer på hvor lenge de kan regne med det, for hvis det tar 15 år å stabilisere Syria, er det da rimelig å sende tilbake ungdomsskoleelever som har levd hele livet sitt i Norge? Det er ikke utenkelig at mange av flyktningene vil utgjøre en stor gruppe som blir værende nederst på rangstigen. Noen vil kanskje si at det er bedre å være på den norske stigen enn den syriske, men det vil også være en del som blir bitre over at de ikke får muligheten her. Jeg håper ikke det går så dårlig som det har gjort i Sverige, men det lover ikke godt at vi ikke snakker om det. Den eneste aksepterte holdningen er at innvandrerne utelukkende er en berikelse for samfunnet, også økonomisk. Det er mange innvandrere som møter en betydelig mer negativ holdning, og det er et tegn på at vi ikke er så samkjørte som den manglende debatten skulle tilsi.

Det er ikke sikkert vi blir annerledes-landet, det europeiske unntaket som klarte å absorbere store innvandringsbølger uten at det oppstod noen konflikter. Det har skjedd ting i de fleste europeiske land, mens vi tror at alt blir annerledes her. Det er derfor det kanskje hadde vært lurt å utforske det nye terrenget før vi kommer dit.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s