Vaksiner, tillit og personlige valg

Jeg skrev et innlegg om vaksine tidligere denne uka. Vaksineløgnen bestod for det meste av linker til artikler som jeg mener balanserer det populære og ukritiske synet om at vaksiner er ufeilbarlige. Sannheten er at hverken leger eller oss andre vet om medisiner generelt er trygge (fordi forskning som viser det motsatte ikke blir offentliggjort). Det er ting som tyder på at vi kan si det samme om vaksiner.

En annen ting er at vaksiner ikke gir deg en 100 % beskyttelse. Jeg viste i det nevnte innlegget til at noen som har vaksinen likevel blir smittet, og noen blir sågar smittet av vaksinen. Det er mange debunkere som hevder hardnakket at det ikke er noen beviser for en sammenheng mellom autisme og vaksiner. Det er Center for Disease Control (CDC) eller det amerikanske folkehelseinstituttet som er ansvarlige myndigheter for dette i USA. De har også stor innflytelse i andre land, og norske myndigheter følger gjerne med på hva CDC sier og gjør.

CDCs oppgave er å overse forskning og deretter gi sine råd til Food and Drug Administration (FDA), som deretter beslutter om de skal godkjenne en medisin/vaksine. Hvis CDC anbefaler FDA å trekke noe fra markedet, er det altså en slags innrømmelse av at det opprinnelige rådet var feil, eller at en ikke hadde nok informasjon. Dette skjedde bl.a. med den første vaksinen mot omgangssyke (rotavirus) i USA, etter at de oppdaget at vaksinen økte faren for såkalt tarminvaginasjon. Tidsskrift for den norske legeforening har en artikkel om det.

Det hadde vært greit hvis de drev med god forskning, men de begynner å få et frynsete rykte. CDC har lagt ut informasjon om vaksinesikkerhet i forhold til meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen). Der sier de også litt om hvordan de overvåker denne sikkerheten. De prøver dessuten å berolige foreldre om faren for autisme på denne sida. Det ble imidlertid sådd tvil om hvor uavhengige CDC er i fjor.

Da publiserte BioMed Research International det som virker å være legitim forskning. Denne artikkelen analyserer de 6 studiene CDC gjerne viser til når de avviser koblingen mellom thimerosal og autisme. De viser også til 165 studier som mener at thimerosal (kvikksølv-basert) kan være skadelig, og 16 av disse rapporterte om dødsfall, forgiftning, allergiske reaksjoner, auto-immune reaksjoner, forsinket utvikling, nevrologiske lidelser som tics, språkforsinkelse, ADHD og autisme.

Nå vil noen kanskje si at dette ikke er noe problem siden thimerosal nesten ikke blir brukt lenger. Jeg antar disse forskerne har tenkt som meg, hvorfor sluttet de å bruke det hvis forskning sier at det er trygt, og hvorfor bruker de så mye tid på å forsikre oss om at det er trygt?. Det sier de faktisk her. Betyr det kanskje at legemiddelindustrien vil bruke det andre steder, f.eks. i Afrika? Legemiddelindustrien skifter forøvrig ut adjuvanter og konserveringsmidler, selv om de hevder at disse er trygge. Hvorfor?

De gjør ikke det samme med medisiner som har blitt trukket fra markedet. Jeg kjenner en som nettopp hadde fått en resept for Vioxx da det ble kjent at det ble trukket tilbake over hele verden fordi medisinen ga mange pasienter alvorlig hjertesydom, og det ble sagt i en artikkel i Aftenposten at medisinen kanskje hadde tatt livet av 400 nordmenn. FDA visste om studier som advarte mot denne risikoen. Kolesterolmedisinen Baycol ble også trukket fra markedet etter at en kunne knytte medisinen til 31 dødsfall. Det var i tillegg mange som ikke døde, men som fikk alvorlige leverskade. Alle typer kolesterolmedisin har en risiko, men det er snakk om hvor mye risiko det er verdt å ta.

doktor gir vaksine til barn
Leger vaksinerer barn, men har ofte ikke tilgang til relevant informasjon om produktet de pusher. Illustrasjon.
Foto: David Castillo Dominici via freedigitalphotos.net

Jeg nevner dette fordi det dreier seg om tillit. Det største mysteriet opp i alt dette er hvordan noen kan forsvare legemiddelindustrien og helsemyndigheter som gang etter gang gjør urovekkende ting. Det er sågar noen arrogante leger som mener vi andre ikke har rett til noen mening fordi de er bedre kvalifisert til å vurdere dette. Jeg kan se det argumentet, vel å merke hvis løgnene opphører.

Forskerne bak artikkelen i BioMed Research International syntes det var rart at CDC kan si følgende på nettstedet sitt: «There is no relationship between [T]himerosal[-]containing vaccines and autism rates in children.”

CDC sier også et annet sted at «there is no convincing evidence of harm caused by the low doses of thimerosal in vaccines.»

Forskerne mente dette var litt rart etter som en studie som CDCs egne epidemiloger utførte viste at det var en 7,6 ganger større sjanse for å få autisme etter å ha blitt eksponert for Thimerosal i barndommen. Når CDC avviser at det er en sammenheng mellom Thimerosal og autisme, støtter de seg på seks epidemiologiske studier som de faktisk delfinansierte og deltok i. CDC bestilte 5 av disse studiene selv, og da snakker vi om en mulig inhabilitet. Dette er en tabell som viser noen av problemene med de seks CDC-studiene.

Dette er ikke et problem som begrenser seg til CDC og USA. Her er et par andre saker jeg fant: The Daily Mail skrev nylig om en skandale knyttet til årets influensavaksine i Storbritannia. Helsemyndighetene visste at den virket bare på 3 % av pasientene p.g.a. at viruset hadde mutert, noe influensaviruset gjør veldig ofte. Det muterer faktisk så ofte at mange mener at det ikke finnes en effektiv influensavaksine, men i dette tilfellet trodde alle at de var beskyttet. Ifølge avisa var dødeligheten blant influensapasienter høyere blant gamle og barn i januar, noe som kanskje hadde å gjøre med at de trodde de var trygge.

Men det er ikke bare at vaksiner ikke gir en den beskyttelsen en forventer. Jeg fant også mange saker på nettet der en defektiv influensavaksine ga en del barn permanent hjerneskade. Dette er en sak fra Australia der de fant ut at denne vaksinen ga en fire ganger større sjanse for feber i små barn enn andre vaksiner. Den blir derfor ikke lenger brukt på barn under 5 år.

Jeg viste for en tid tilbake et foredrag fra TED der den britiske legen Ben Goldacre snakker om «publication bias.» Han nevnte bl.a. et antidepressiva han ville prøve på en pasient. Han ville lese studiene som hadde blitt gjort på denne medisinen. Han fant seinere ut at 6 av 7 studier der de hadde sammenlignet medisinen med en sukkerpille, ga et negativt resultat. Disse 6 ble derfor ikke publisert, og ifølge Goldacre er dette et vanlig problem.

Dette er bare noen få av veldig mange saker som jeg mener setter spørsmålstegn ved troverdigheten til de som garanterer vaksine/medisinsikkerheten. For meg som forelder er det et spørsmål om hva som er en akseptabel risiko. Det er stort gruppepress mot oss vaksineskeptikere nå, men sannheten er at vi ikke kan stole på legemiddelindustrien («big pharma»), Folkehelseinstituttet/CDC eller helsevesenet. Disse har en jobb å gjøre i forhold til å gjenoppbygge tilliten. Det er imidlertid én ting jeg er enig med dem om, vaksinene er sannsynligvis ikke farlige. Jeg er derimot ikke like trygg på adjuvantene og konserveringsmidlene.

Det har vært en del tilfeller i USA den siste tiden der leger sier at de ikke vil behandle pasienter som ikke har blitt vaksinert. Dette skal være knyttet til et meslingutbrudd i California. Det siste jeg hørte var at 103 hadde fått meslinger i en stat med godt over 38 millioner mennesker. Med den nevnte tilliten tror jeg dette kunne ha blitt unngått, selv om jeg synes dette nærmer seg hysteri. Hvis vaksinen er så effektiv hvorfor er det da så stor frykt for at smitten skal spre seg ukontrollert?

Her er listen fra CDC over hva vaksinene inneholder. Det er mye rart der, og enkelte ingredienser er problematiske i forhold til allergi.

Tillegg
Jeg har skrevet en del om tungmetaller tidligere, og nevnte det derfor ikke i dette tilfellet, men det er også et poeng. Listen fra CDC viser at det blir brukt en del aluminium. Det er mange som hevder at dette er ufarlig, men når vi snakker om noe som ikke har en funksjon i kroppen, noe vi ikke trenger, er det grunn til skepsis. Mattilsynet bekrefter også at det er grunn til å tro at det bør være en grense for hvor mye aluminium vi får i oss.

VG skrev om det for et drøyt år siden. Mattilsynet advarer mot bruk av deodorant som inneholder aluminium. Det som er betenkelig i forhold til vaksiner er at, selv om det er små mengder, kommer det i tillegg til mange andre kilder. Det blir også stadig flere vaksiner. Jeg tror norske barn for tiden får 9 sprøyter fram til 15 årsalderen, men det er langt flere i USA. Der består vaksineprogrammet av 69 doser fordelt på 16 ulike vaksiner fram til 18 år. Det er usikkert om vi egentlig trenger alle, f.eks. rotavirus og HPV (den gir god beskyttelse mot HPV-16 og 18. Disse to stammene er ansvarlige for 70 % av krefttilfellene, men det er over 100 stammer).

Jeg er ikke mot vaksiner, men frem til vi har bedre adjuvanter og konserveringsmidler mener jeg vi skal holde oss til de mest nødvendig, f.eks. MMR.

Reklamer

2 kommentarer om “Vaksiner, tillit og personlige valg

  1. jeg vil anbefale boken-Sannheten om vaksiner- av Rolf Erik Hansen, en b ok som er blitt forbigått av taushet, men som jeg personlig har lest 2 ganger. Dessverre er den ikke i salg, emn forfatteren er inne på tanken om å gi ut en utgave til etetr mange menenskers ønske . Atle Johan Løvaas har skrevet en bokomtale om boken som jeg siteer fra»:Hanssen påviser i denne boken at helsemyndighetene er totalt på gyngende grunn, og at de aldri noensinne har klart å fremskaffe noen som helst beviser for at vaksiner noen gang har hjulpet, mot noen som helst sykdom. Tvert i mot avkler han deres bortforklaringer og løgner, ved hjelp av elegante motstikk, så formelig blodet drypper. Han klarer elegant å immunisere ethvert fornuftig tenkende menneske, (som fortsatt har bondevettet i behold), til å forstå hvor viktig det er å holde seg langt unna alt som heter vaksiner. Noe som kanskje er en forutsetning, hvis en vil beholde det samme bondevettet.

    Elegant og slentrende slenger han statistikker på bordet når dét trengs, og i neste nå så siterer han helsemyndighetenes propaganda, som han setter opp mot hverandre, og som han etter møysommelig gravearbeid har fremskaffet. Når dét så er gjort, kommer han til slutt med egne kommentarer og meninger, som han fremfører med presis overbevisning og logikk. Og som gjør at man lett forstår hvor sannheten er, og hvem som er katten og hvem det er som har bjeller på. Han beviser nærmest til det kjedsommelige (men med det menes slett ikke at boken er kjedelig), at vaksiner er det motsatte av hva våre hjernevaskende og vaksinerende statlige myndigheter har fått oss til å tro.

    Vaksinenes nåler har forårsaker mer sykdom og død, enn de har forebygget sykdom.George Orwells definisjon på double speak er: Sannhet er løgn, og løgn er sannhet. Hanssen har fulgt vaksinenes historie, helt fra Edward Jenner i 1798 satte sine første sprøyter med serum fra kukopper, og forårsaket død og fordervelse i stor stil, og frem til dagens vaksiner, tilsatt aluminium, formalin og kvikksølv. Jenner klarte til og med å ta livet av sin egen sønn, noe han dessverre ikke har vært alene om. Men det fremgår naturligvis ingenting av dette i det som den norske stats propagandamaskineri lirer av seg, om vaksinenes fortreffelighet, beskrevet på side 21 i boken.

    Hanssen lar selvfølgelig også statspropagandaen slippe til, noe som blir rene gavepakken for ham. Han kan dermed straks tilbakevise tingene, bit for bit. Med letthet stiller han de rette ”pinlige spørsmålene,” – som alle som ett – blir hengende i luften, ubesvart av ”rette vedkommende.”

    Hanssen er innom det meste. Knapt noe er utelatt. Han berører også det bedraget som har foregått i Afrika, hvor man antar at et sted mellom 50 og 70 prosent av befolkningen i enkelte områder, stille og rolig er utryddet av vaksineprogrammene. Han nevner også vår tids største barnemorder Robert Strange McNamara, som med sin politikk og medvirkning til utplanting av HIV-viruset (genmanipulert i CIAs laboratorier), har drept på millioner av mennesker i «Afrika»:http://www.riksavisen.no/?p=624

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s