Legg ned bufetat

Venstrepolitiker May Britt Vihovde mener kommunene må ha mer kontroll med barnevernet. Hun foreslår å legge ned det statlige barnevernet, og mener det er et argument for kommunesammenslåing.

Jeg har skrevet en del om barnevernet de siste månedene, men kjenner faktisk ikke så mye til hvordan situasjonen er i hjembyen min, Haugesund. Det er fordi jeg nettopp har flyttet hjem igjen etter mange år i bl.a. Telemark og Nordland. Når en hører om barnevernet andre steder i landet dreier det seg gjerne om saker der Fylkesmenda vedtar å fjerne ett eller flere barn fra de biologiske foreldrene, uten at det nødvendigvis ligger en solid begrunnelse bak beslutningen.

Etter å gjort litt research kan det virke som at hovedutfordringen i Haugesund er av en litt annen karakter. Jeg var inne på i Hva mener Rogalandsbenken at det største problemet i Stavanger kanskje var mangel på oppfølging av fosterbarn. Det ser ut til å være et problem i Haugesund også. Jeg vil i dette innlegget prøve å finne ut hvorfor det er slik.

Da Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Haugesund kommune (perioden 16.01 – 11.06.14), fikk kommunen et avvik. Haugesund sikret nemlig ikke systematisk oppfølging og kontroll av barn i kommunale fosterhjem.Dette skjer fem år etter den såkalte tortursaken. Les et sammendrag på helsetilsynet.no.

De sakene jeg fant på nettet har med oppfølging å gjøre. TV2 meldte for fire år siden om at en gutt og hans far var funnet døde. I det tilfellet rettet slektninger kritikk mot barnevernet fordi de mente at barnevernet hadde overlatt for mye ansvar til barnets farmor, uten å følge opp.

Haugesunds avis skrev i en annen sak om en 18-åring med flere fengselsdommer for vold bak seg. Advokaten hans mente at barnevernet unnlot å ta ansvar for klienten hennes. Hun beskylder barnevernet for å ha ventet til gutten ble 18 år sånn at de slapp å gjøre noe.

Haugesunds avis skrev også om den såkalte tortursaken i 2009. Åtte personer ble siktet for å ha holdt en 16-åring fanget og torturert han. Seks av de tiltalte var mindreårige, og under barnevernets tilsyn.

Fylkeslegen i Rogaland, Pål Iden, er bekymret for bruken av tvang mot barn på institusjonene i fylket. Dette gjelder bl.a Haugesund barnevernsenter som han mener må endre rutinene. Det går på både tvang, dokumentering og rettssikerhet.

May Britt Vihovde, V
May Britt Vihovde og vil legge ned bufetat, og overføre ansvaret til kommunene.
Foto: Ole Morten Melgård/Venstre via flickr

I forbindelse med at jeg kom over en gammel sak på Venstres hjemmeside tok jeg kontakt med partiet, og har korrespondert med May Britt Vihovde, som har bred erfaring fra Stortinget og formannskapet i Haugesund. Hun sier i en kommentar til John Olavs skriveloft at kommunen har styrket barnevernet de siste årene, men at innsatsen fosvinner litt i bufetats høyere satser. Hun skriver videre  i en mail at:

”Utfordringen i dag er at det statlige barnevernet (bufetat) har skrudd opp prisen på institusjonsopphold, og kommunen har dermed mindre penger til disposisjon til oppfølging av barn i hjemmet, m.v.

I korrespondansen jeg har hatt med Vihovde viste jeg til saken om fylkeslegen fra nrk.no. Vihovde mener det er en utfordring at barn, som det kommunale barnevernet har ansvar for, blir plassert i institusjoner de ikke har ansvar for, eller kan kontrollere kvaliteten på.

«Når staten trenger penger (les Bufetat) skrur de opp døgnprisen. Dette er bukken som passer havresekken. Derfor har kommunens kostnader økt, uten at en har fått flere plasser, eller et bedre tilbud. Dette fører blant annet til feks. mindre ressurser til forebyggende tiltak, opplæring/støtte til fosterforeldre,» ifølge Vihovde.

«Dette er en av grunnene til at Venstre ønsker å flytte ressurser fra stat til kommune. Jeg er tilhenger å legge ned statlig barnevern og la kommunene få alt ansvar. Jeg vet at dette kan være vanskelig for mindre kommuner, men det er en god grunn til kommunesammenslåing.»

Jeg er bare en av mange bloggere som har skrevet om hvor farlig barnevernets omsorg kan være. Knut.com f.eks. har omtalt et par saker fra Bergen og Haugesund som viser hvor viktig det er med et kontrollsystem. Jeg har selv tatt for meg saker der lav inntekt, for mye/lite omsorg og kulturforskjeller har gjort familier spesielt utsatt for barnevernet. Løsningen blir omsorgsovertakelse der fosterforeldre gjerne får øknomiske betingelser de biologiske foreldrene ikke hadde.

Når barnevernet overtar omsorgen for et barn, er det viktig at det blir et vern. Det innebærer tett oppfølging. Dagbladet omtalte en sak fra Stavanger for fire år siden, som ikke berører problemet direkte, men jeg tar den med som en illustrasjon på det som er et problem, nemlig at enkelte ansatte i barnevernet ser ut til å gjøre ting på egen hånd. Det dreier seg om en vikar som tok initiativ til en ”åndenes kamp” på en institusjon da barna mente det var spøkelser der. Saken fra Haugesund som inngikk i TV2-serien Født i feil kropp er noe liknende. Les om det på dagbladet.no. Det dreier seg om ansatte i barnevernet som tar avgjørelser på områder der de ikke har kompetanse. Det kan få veldig alvorlige konsekvenser for barna.

Jeg innledet med å antyde at utfordringen i Haugesund er litt annnerledes den de har i andre kommuner. Da tenker jeg på saker der barnevernet ignorerer diagnoser fra spesialister innen f.eks. nevrologi, saker der ansatte i barnevernet på eget initiativ setter merkelappen psykisk syk på foreldre (de sakene jeg har lest om gjelder mor), saker der andre tradisjoner enn den norske blir sett på som omsorgssvikt, saker der dårlig økonomi blir brukt som et argument for et vedtak etc.

Det faktum at media ikke har omtalt denne type saker i Haugesund tyder på at Vihovde har et poeng når hun sier at hun har inntrykk av at barnevernet i Haugesund gjør en ganske god jobb. Jeg tror likevel problemet er det samme over hele landet, mangel på kontroll. Vihovde lanserer et forslag om å legge ned det statlige barnevernet og gi kommunene hele kontrollen. Jeg vil likevel mene at et skikkelig kontrollorgan er nødvendig. Barnevernet er sannsynligvis ikke verre enn andre uten en skikkelig maktfordeling. Statens ansvar for barnevernet er delt mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne-, ungdoms og familieetaten, fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Departementet har det overordnede ansvaret for barnevernet, men dette blir likevel et uoversiktlig rot der begrepet vern ikke alltid er like mye i fokus. Det er vel i dag bare en delvis kontroll via Fylkesmannen. Hvis vi får et fullstendig lokalt barnevern, antar jeg at det må en lovendring til for å sikre mer innsyn. Det handler om å gjøre en bedre jobb for familier og for barna. Dette er mulig. Dette er viktig, kjære politikere!

Jeg har tenkt å følge opp dette spørsmålet og vil henvende meg til alle partiene i Haugesund bystyre. Det er kommunevalg igjen til neste år. Dette er noe politikerne bør ha sterke meninger om.

Reklamer

3 kommentarer om “Legg ned bufetat

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s